INTERNETIN MAHDOLLISUUDET

Juhani Mäkelä
Siivekäs Kotka Oy
Tässä esityksessä tarkastellaan Internetissä toimivien ajanvarausjärjestelmien ominaisuuksia ja mahdollisuuksia erityisesti keilahalliympäristössä. Esitys liittyy 9. kesäkuuta 2003 pidettyyn Suomen keilahalliyhdistys r.y:n seminaariin.

1. Varausjäjärjestelmän rakenne ja toiminta

Ajanvarausten vastaanottaminen ja kirjaaminen vaatii runsaasti aikaa ja vaivaa keilahallin työntekijöiltä. Paitsi että jonkun on oltava paikalla vastaamassa puhelimeen silloinkin, kun keilahalli ei ole muuten auki, varaustilanteen selvittäminen puhelimitse voi olla työlästä jos asiakkaalla on erityistoivomuksia. Koska varauskirja on olemassa vain yhdessä paikassa, myöskin varauksia voidaan ottaa vastaan vain yhdessä pisteessä, mikä sitoo työntekijän tähän pisteeseen vaikka keilahallilla voisi olla muitakin tehtäviä suoritettavana.

Internetin yleistyttyä on herännyt kysymys, voisiko sen avulla henkilökunnan työtaakkaa helpottaa ja saavuttaa mahdollisesti muita etuja. Mahdolliset edut tulevat lähinnä kolmesta asiasta:

Lisäksi voidaan ajatella verkossa toimivan varausjärjestelmän ja hyvin hoidettujen verkkosivujen tuovan jonkin verran imagohyötyjä etenkin nuoren asiakaskunnan keskuudessa.

Netissä toimiva varausjärjestelmä koostuu yleensä kolmesta osasta:

  1. Varauspalvelin, joka näkyy julkiseen internettiin omalla osoitteellaan, esimerkiksi http://www.keilahalli.net. Palvelin voi sijaita keilahallin tiloissa, tai se voi olla ulkopuolisen palvelutarjoajan hoidossa, jolloin keilahalli maksaa vuokraa palvelimen käytöstä.
  2. Asiakkaan käyttöliittymä, jonka avulla asiakkaat ottavat yhteyttä varauspalvelimeen omilta tietokoneiltaan kotoa, työpaikalta, kirjastosta tai mistä tahansa internetin ääriltä. Käytännössä käyttöliittymänä on verkkoselain, esimerkiksi Internet Explorer.
  3. Keilahallin oma käyttöliittymä, jolla voidaan kirjata puhelimitse saapuvia varauksia, määritellä aukioloaikoja, hintoja ja muita varauksiin vaikuttavia seikkoja. Tämäkin käyttöliittymä toimii verkkoselaimen kautta. Jos itse palvelin on palveluntarjoajan tiloissa, keilahallilla ei tarvita sen kummempia tietojärjestelmiä kuin normaali kotikäyttöön soveltuva tietokone ja verkkoselain. Käytännössä internet-yhteyden on kuitenkin oltava laajakaista, sillä hitaan nopeutensa, heikon luotettavuutensa ja korkeiden kustannuksiensa vuoksi mikään puhelinverkkopohjainen ratkaisu ei tule kysymykseen.

Asiakkaille annettu mahdollisuus tarkastella kaikessa rauhassa omalla tietokoneellaan varaustilannetta ja tehdä varauksensa oma-aloitteisesti mihin tahansa vuorokaudenaikaan on selkeä parannus entiseen käytäntöön, mutta se tuo myös uusia ongelmia. Ennen kaikkea ilkivaltainen varausten teko ilman aikomustakaan lunastaa varausta täytyy voida estää. Vaikka ilkivaltaisen varauksen voi periaatteessa tehdä puhelimellakin, kynnys tällaiseen on huomattavasti matalampi kun varaus tehdään keskustelematta kenenkään kanssa ja siihen luottaen, että varauksen tekijää on mahdoton jäljittää - mikä ei kylläkään pidä täysin paikkaansa. Jäljittäminen on toki mahdollista, mutta se vaatii yhteistyötä verkko-operaattorilta (Sonera, Elisa ym.), jotta varaajan käyttämä internet-osoite voidaan jäljittää.

Ilkivaltaisten varausten estämiseksi on olemassa kaksi eri vaihtoehtoa:

2. Book'n'Bowl varausjärjestelmä

Siivekäs Kotka Oy on kehittänyt yhteistyössä Järvenpään keilahallin kanssa Book'n'Bowl varausjärjestelmän, joka toimii ylläkuvatulla periaatteella. Itse varauspalvelin on Siivekäs Kotka Oy:n tiloissa Helsingissä, ja Järvenpään keilahallin henkilökunta käyttää sitä yleensä kahdelta ADSL-yhteydellä verkkoon kytketyltä työasemalta.

Varausjärjestelmä on tällä hetkellä salasanaperustainen, eli sillä voivat tehdä varauksia vain rekisteröityneet asiakkaat. Verkkopankkiyhteys on käytettävissä syksyllä 2003, ja muutenkin järjestelmän kehitystyö jatkuu maaliskuussa tapahtuneen käyttöönoton jälkeen vilkkaana.

Book'n'Bowl järjestelmä sisältää tällä hetkellä välttämättömät ominaisuudet. Keilahallin henkilökunta voi sen avulla määritellä aukioloajat ja sen, kuinka monta rataa minäkin ajankohtana on varattavissa. Myös poikkeuksellisia aukioloaikoja esimerkiksi pyhäpäivinä on mahdollista määritellä. Järjestelmään on myös perustettava niiden asiakkaiden tiedot, joilla on oikeus tehdä verkkovarauksia. Puhelimitse saapuvat varauspyynnöt kirjataan järjestelmään graafisen käyttöliittymän avulla, joka myös auttaa sijoittelemaan varaukset radoille niin, että samaan varaukseen kuuluvat radat tulevat aina vierekkäin (myös manuaalinen sijoittelu on mahdollinen).

Järjestelmään kuuluu myös ohjattu tiedotteiden hallinta, jolla periaatteessa pysyville verkkosivuilla saadaan helposti lisätyksi uutta sisältöä: tuloksia, tiedotuksia poikkeuksellisista aukioloajoista ja sen semmoista.

Uusina ominaisuuksina järjestelmään on suunniteltu etukäteismaksamisen lisäksi erilaisia raportointiominaisuuksia, joiden avulla keilahallin henkilökunta voi paremmin seurata tehtyjä varauksia ja toteutunutta myyntiä. Jatkokehitykseen vaikuttaa myös keilahalliyrittäjiltä saatu palaute.

Järjestelmä on integroitu Järvenpään keilahallin verkkosivuihin osoitteessa http://www.jarvenpaankeilahalli.net/. Varausjärjestelmän hallintaosuuteen (keilahallin käyttöliittymä) voi tutustua osoitteessa http://www.wingyeagle.com/book-and-bowl/

Järjestelmän käyttökustannukseksi Järvenpään Keilahallille on muodostunut noin 25 senttiä per varaus sovellusvuokrana, minkä päälle tulevat ADSL-tietoliikennekulut ja mahdollisesti tehdyt laitteistohankinnat.

Varausjärjestelmän ytimenä toimiva palvelinohjelmisto toimii Linux RedHat 8.0 käyttöjärjestelmässä, Apache-HTTP-palvelimen avulla ja PostgreSQL-tietokannan päällä. Sovelluslogiikka on toteutettu Wingy-sovelluskehittimellä.

Internetin mahdollisuudet

Internet-kupla puhkesi keväällä 2000 - ja hyvä niin. Sen jälkeen alalta ovat karsiutuneet pahimmat helppoheikit ja taivaanrannanmaalarit, ja toiminta on alkanut lähestyä normaalia liiketoimintaa, jossa ratkaisevat ennen kaikkea kustannukset ja hyödyt. Täysin riippumatta pörssin keinahteluista, internetin käyttö kodeissa ja työpaikoilla on kuitenkin tasaisesti jatkanut kasvuaan. Varsinaisesti vasta kuluneena talvena jatkuvasti päällä olevat, laajakaistaiset ADSL-yhteydet ovat alkaneet yleistyä, mikä oikeastaan vasta luo pohjaa suuren yleisön käyttöön tarkoitetuille sovelluksille.

Ihmiset ovat kuitenkin hitaita muuttamaan piintyneitä tottumuksiaan. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen Järvenpään keilahallilla reilut kymmenen prosenttia varauksista on tehty muualta kuin keilahallin omilta työasemilta käsin. Kyseessä on siis periaatteessa kymmenen prosentin säästö puhelinvarausten hoidossa, mitä ei voi pitää merkittävänä.

Ilmiö johtuu varmasti osittain siitä, että varauksen tehdäkseen asiakkaan täytyy antaa käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat turvallisuussyistä hankalasti muistettavia numero-kirjainyhdistelmiä. Tietokoneiden käyttöön tottuneille tämä ei liene ongelma, mikä näkyy siinä, että innokkain viidennes verkkoasiakkaista on tehnyt kaksi kolmasosaa kaikista verkon kautta tulleista varauksista. Toisaalta suurin osa verkon kautta varauksia tehneistä asiakkaista on tehnyt yhden varauksen, ilmeisesti kokeillakseen järjestelmää. On selvää, että satunnainen käyttäjä ei enää muista tunnuksiaan (eikä sitä, mille lapulle ne on joskus kirjoittanut), jos hän puolen vuoden kuluttua aikoisikin taas tehdä uuden varauksen.

Ennakkomaksuun perustuva varaus saattaisi alentaa satunnaisen käyttäjän kynnystä tehdä varaus verkon kautta. Toisaalta ihmiset ovat tunnetusti haluttomia maksamaan palveluista etukäteen ("mitä jos tuleekin este tai ei huvitakaan, saako rahat takaisin?"), ja myös maksamisen turvallisuutta kohtaan tunnetaan epäluuloa.

Verkkovaraaminen on selvästi hyödyllinen ja käyttäjämukavuutta parantava ominaisuus suurkuluttaja-asiakkaille, jotka käyvät usein keilaamassa, joille ei tuota vaikeuksia muistaa salasanojaan ja jolla on hyvät koneet ja yhteydet käytettävissään. Kyseessä on kuitenkin melkoisen rajattu, joskin tärkeä asiakasjoukko.

Satunnaisten käyttäjien houkuttelemiseksi tarvitaan kuitenkin porkkanoita. Yksi ilmeinen on tietenkin alennettu hinta, mutta se ei ole kovin mielekäs jos tarkoitus on saavuttaa säästöjä. Parempi ajatus olisi esimerkiksi sähköinen sarjalippu tai lahjakortti, jonka toimintaperiaate olisi seuraava:

Tällaisella järjestelyllä voisi olla merkittäviä etuja verrattuna tavalliseen ennakkomaksamiseen:

Jos sarjalippu-ajatus vaikuttaa hyvältä, Book'n'Bowl järjestelmässä on sitä tukevat ominaisuudet syksyllä 2003. Paperilipun sijasta tai lisäksi voidaan toteuttaa myös sähköpostilla toimiva sarjalippu, joka maksetaan verkkopankin kautta.

Todella merkittäviä kustannussäästöjä voidaan kuitenkin ssavuttaa myös sitä kautta, että verkkovarausärjestelmä mahdollistaa varausten kirjaamisen myös muualta kuin keilahallilta. Näinhän tietenkin tapahtuu silloin, kun asiakas tekee itse varauksen verkon välityksellä. Tavalliset asiakkaat voivat kuitenkin tehdä varauksia vain itselleen, mikä tarkoittaa siis sitä että 90% asiakkaista tekee edelleen varauksen puhelimitse.

Varausjärjestelmä mahdollistaa sen, että puhelinvarauksia voitaisiin ottaa vastaan erityisessä varauskeskuksessa, jossa varaukset kirjataan järjestelmään kuten ne kirjattaisiin keilahallilla. Tästä ei synny minkäänlaista ongelmaa, koska järjestelmän täytyy joka tapauksessa käsitellä eri tahoilta samanaikaisesti tulevia varauksia. Keilahallin tehtäväksi jäisi nyt vain tarkistaa varausten sijoittelu radoille ja rahastaa ne asiakkaat, jotka eivät ole varausta vielä maksaneet muulla tavalla.

Keskuksessa varauksia ottaisivat vastaan tähän työhön nimenomaisesti palkatut henkilöt. Voidaan ajatella, että tällä tavalla muutama henkilö voisi kustannustehokkaasti hoitaa saman työn jota nyt tekevät kymmenet henkilöt muiden töiden ohessa.

Varauskeskuksen puhelinnumero voisi olla yleinen palvelunumero ja itse varauskeskus voisi sijaita missä tahansa Suomessa, esimerkiksi siellä mistä löytyy halukkaita ja ahkeria työntekijöitä.

Jotta varauskeskus voisi olla taloudellisesti kannattava, täytyy sen takana olla vähintään kymmenen keilahallin yhteenliittymä. Toisaalta mitä useampi keilahalli olisi mukana, sitä pienemmiksi kustannukset tulisivat yhden osalta. Käytännössä varauskeskusta pyörittämään voisi perustaa yhteisen osakeyhtiön. Kriittisen rajan ylityttyä kyseessä voisi olla hyväkin bisnes, eikä sen tietenkään tarvitsisi rajoittua vain keilahalleihin. Vastaavaa ajanvarauspalvelua voisivat tarvita muutkin urheiluhallit, hammaslääkärit, hierojat, parturit jne.

Ennenkin on monesti sattunut niin, että uuden keksinnön hyödyt tulevat arvaamattomalta taholta. Kerrotaan tarinaa johtajasta, joka 1910-luvulla epäili puhelimen hyödyllisyyttä näin: "Siinä ajassa jossa minä sanelen kirjeen sihteerilleni ja hän lukee sen puhelimessa asiakkaani sihteerille joka kirjoittaa sen ylös ja vie esimiehelleen, lähettipoika olisi ehtinyt viedä saman kirjeen yhtä hyvin perille, koska kaikki asiakkaani ovat tässä samassa kaupungissa lähellä." Johtajalle ei tullut mieleen, että hän olisi voinut itse soittaa kumppanilleen kirjeen lähettämisen sijasta, eikä sitä että kaikki hänen asiakkaansa olivat lähellä juuri sen takia että kanssakäyminen kaukana olevien kanssa kirjeitse oli liian hidasta.

Juhani Mäkelä on Siivekäs Kotka Oy:n toimitusjohtaja ja toinen pääomistaja. Hänellä on takanaan 18 vuoden kokemus vähittäiskaupan järjestelmien kehittäjänä Nokia Datan, ICL Invian ja Fujitsun palveluksessa.
Siivekäs Kotka Oy on perustettu 2001. Yhtiön molemmat päättyneet tilikaudet ovat olleet voitollisia. Liikevaihto on noin 80 000 euroa. Book'n'Bowl varausjärjestelmä on sen ensimmäinen kaupallinen tuote.
Yhteystiedot:
http://www.wingyeagle.com
Juhani.Makela@wingyeagle.com
Puhelin: 0400-168960